Ondersteuning bij opvoeding

Ondersteuning bij opvoeding

Opvoeden gaat lang niet altijd vanzelf. Zeker als u een kind met een beperking heeft. U kunt hierbij hulp krijgen, van advies bij praktische vragen tot intensieve ondersteuning thuis. kijk eens op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/zorgkind

Waar kunt u terecht met vragen over opvoeding?

 • Opvoeden.nl: informatie over de ontwikkeling van kinderen.
 • Het jeugd en gezinsteam bij u in de buurt.
 • Een centrum voor jeugdhulp of een wijkteam in uw buurt.
 • Welzijnsinstellingen en maatschappelijk werk.
 • Een pedagoog.
 • Lokale organisaties zoals het Opvoedbureau, het Steunpunt Opvoeding en de Opvoedwinkel.
 • Lees meer over opvoedadvies (Kopopouders.nl).

Het is niet altijd nodig om professionele hulp in te schakelen. Ervaringen van andere ouders en/of vrijwilligers zijn vaak heel helpend. U kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij:

 • Home-start   Programma voor ouders met een kind tot 7 jaar. Doel is uw zelfvertrouwen te vergroten en uw sociale relaties te versterken.
 • Moeders informeren moeders (MIM)   Ondersteuning en voorlichting voor moeders die hun eerste kind hebben gekregen. Met speciale aandacht voor ouders met een migratieachtergrond, ouders met een klein sociaal netwerk en tienermoeders.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Opvoeden.nl. U vindt daar informatie over opvoedingsondersteuning per levensfase van het kind

Vragen over opvoeding van een kind met een beperking

Voor advies over het opvoeden van kinderen met een beperking kunt u ook terecht bij de volgende organisaties:

 • Het zorg- en adviesteam van de school van uw kind.
 • MEE (Mee.nl): als uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking heeft.
 • Balans (Balansdigitaal.nl): bij leerproblemen ADHD en/of autisme.
 • Het Nederlands Jeugdinstituut (Nji.nl): voor opvoedadvies, oudercursussen, huisbezoeken en video hometraining.
 • Op Jeugdzorgnederland.nl vindt u een overzicht van organisaties voor jeugd- en opvoedhulp.
 • Integrale vroeghulp is er voor kinderen tussen 0 en 7 jaar. Deze hulp is bedoeld voor kinderen die zich anders (lijken te) ontwikkelen dan leeftijdsgenoten.

Vergoeding van opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning valt meestal onder jeugdhulp. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente. Heeft u andere opvoedondersteuning dan uw gemeente standaard aanbiedt? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdhulp aanvragen.

Jeugdigen met een indicatie voor Wlz-zorg krijgen in principe alle zorg vanuit de Wlz. Maar zo nodig kan een jeugdige met Wlz-zorg ook een voorziening op grond van de Jeugdwet krijgen. De gemeente is bij hen alleen verantwoordelijk voor noodzakelijke ondersteuning, hulp en zorg die het kind niet vanuit de Wlz kan krijgen.

Regelhulp laat zien wat er kan. En hoe u zorg of hulp regelt. Ook worden de zorgwetten uitgelegd.