Links

GRIN verbindt

Het doel van onze stichting is het verbinden van ouders, artsen, onderzoekers en overige hulpverleners. 

In de onderstaande webpagina’s doen we dat op de meest letterlijke manier door de links te delen naar een aantal relevante webpagina’s in binnen- en buitenland.

GRIN verbindt onderzoek en expertise wereldwijd

GRIN verbindt ouderorganisaties voor GRIN wereldwijd

GRIN verbindt ouders via Facebook

Zusterverenigingen in Nederland en België

Ondersteuning en lokale zorg

 • Onafhankelijke cliëntondersteuningBij uw gemeente heeft u niet alleen recht op zorg, maar u heeft ook recht op hulp bij het regelen van deze zorgt. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan voor uw situatie aangeven op welke zorg u recht heeft en hoe deze zorg geregeld moet worden.
 • Financiën en de zorg voor een kind met een beperking van www.kinderneurologie.nl uitgebreide overzicht van regelingen waar ouders/verzorgers recht op hebben; inclusief links naar verder informatie.
 • EMB Nederland behartigt de belangen van ouders, verwanten en mantelzorgers in relatie tot mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking. 
 • Ondersteunde communicatie:
  • Stichting Milo; experts op het gebied van ondersteunde communicatie. 
  • ISAAC-NF wil ouders van (toekomstige) gebruikers van communicatiemiddelen graag ondersteunen en wegwijs te maken in de mogelijkheden binnen de communicatiewereld.
  • COCP Het COCP-programma voor Ondersteunde Communicatie is erkend als effectieve interventie door Vilans in 2016 Bekroond met de Gehandicaptenzorgprijs 2012 Iedereen zendt signalen uit, communiceert op zijn of haar manier. 
  • Leidraad ondersteunde communicatie
  • MODEM expertnetwerk ondersteunde technologie België