Kenmerken

Welke symptomen komen voor bij GRIN?

GRIN2B Awareness video (3 min. Engels)

Bron: GRIN2B.com Awareness video over kindern met een GRIN2B diagnose. Deze video is gemaakt voor het eerste Europese GRIN2B Symposium in Barcelona op 29 september 2018.​

GRIN mutaties laten een breed scala aan symptomen zien. Op www.kinderneurologie.eu staat al een uitgebreide beschrijving van de symptomen (link GRIN2A, link PDF en link GRIN2B, link PDF). De informatie op deze pagina is dan ook bedoeld als aanvulling op deze informatie.

 

Animatie GRIN symptomen (1 min. Engels)

Bron: GRIN2B.com 

Hoe vaak komen symptomen voor per GRIN mutatie?

In de onderstaande tabel staat een globaal overzicht hoe vaak welke symptomen voorkomen per gen mutatie. 

Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat GRIN2A minder vaak gepaard gaat met een verstandelijke beperking en GRIN2B weer minder vaak gepaard gaat met epilepsie. Let wel: 

  • Dit zijn statische gemiddelen. Er zijn ook gevallen van GRIN2B bekend met heftige epilepsie.
  • Zoals uitgelegd bij Oorzaken, zullen de symptomen afhangen van de exacte mutatie per gen. Er zijn >100 verschillende mutaties bekend. Kinderen met exact dezelfde mutatie geven de beste voorspelling voor de toekomstverwachting van een kind. Via Facebook is het mogelijk om in contact te komen met ouders/verzorgers van deze patiënten (zie GRIN verbindt).
  • De statistiek in verschillende presentaties kan redelijk verschillen, dit heeft te maken met statistiek van een kleine en vaak verschillende populatie. 
  • Er is een plan om 2021 een artikel te schrijven met de best mogelijke statistiek op basis van de Patient registry.
  • Op basis van een Patient registry zal er een beter beeld ontstaan van de symptomen per mutatie. Ouders kunnen hierbij ook helpen door hun gegevens te delen.

Voor meer detailinformatie zie de presentatie tijdens de 2020 GRIN conferentie: GRIN symptoms

Symptomen per GRIN genmutatie

Symptomen_GRIN

Bron: CureGRIN vragenlijst 2021 voor 197 GRIN families wereldwijd. 

Hoe vaak komen GRIN mutaties voor?

GRIN mutaties zijn voor het eerst gediagnostiseerd in 2010. (ref. 1) Dankzij de enorme ontwikkeling van DNA analyse mogelijkheden (zie ook onderzoek) is het steeds makkelijker aan het worden om een diagnose voor GRIN te krijgen. Gezien de enorme variatie aan symptomen en een gebrek aan duidelijke uiterlijke kenmerken is een GRIN diagnose zonder DNA analyse niet goed mogelijk. DNA analyse zoals een WES (Whole Genome Sequencing) wordt vaak ingezet als diagnostiek bij ontwikkingsachterstand of epilepsie bij kinderen.

 Dit betekent:

 1. Dat de populatie van GRIN patiënten relatief jong is en snel groeiend.
 2. Er sprake is van onderdiagnose waarbij niet alle GRIN patiënten met GRIN mutaties zijn gevonden omdat:
  1. Er bij volwassenen met een verstandelijke beperking minder vaak een genetische test wordt afgenomen.
  2. Er bij milde symptomen minder snel een Wes onderzoek wordt afgenomen. 

Op dit moment zijn er in Nederland en België enkele tientallen kinderen en jongvolwassenen met GRIN bekend. Dit is veel minder dan het voorspelde aantal patiënten met GRIN, zie onderstaande tabel.

Bron: 

1) Endele, S., Rosenberger, G., Geider, K. et al. Mutations in GRIN2A and GRIN2B encoding regulatory subunits of NMDA receptors cause variable neurodevelopmental phenotypes. Nat Genet 42, 1021–1026 (2010). https://doi.org/10.1038/ng.677

Theoretische voorspelling:
Hoe vaak komen GRIN mutaties voor per 100.000 geboorten?

Bron: Johannes R Lemke, Predicting incidences of neurodevelopmental disorders, Brain, Volume 143, Issue 4, April 2020, Pages 1046–1048, https://doi.org/10.1093/brain/awaa079